سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه

آیین نامه و بخشنامه ها  

                          اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص    
           تعریف شرکت سهامی خاص                                                
راهنمای تعیین نام                                                
راهنمای مصور سامانه تاسیس شرکت                                                
صورتجلسه مجمع در سهامي خاص                                                
صورتجلسه هيئت مديره در سهامي خاص                                               
   وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود                                                   
                                                  


تاسیس شرکت مسئولیت محدود

صورتجلسات شرکت سهامی خاص

صورتجلسات شرکت مسئولیت محدود

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است