<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

   عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه مالکیت معنوی
FAQ
آیا برای پیگیری پرونده و اطلاع از روند انجام کار اظهارنامه اختراع نیاز به مراجعه حضوری است ؟
دارد
FAQ
نحوه پرداخت هزینه اظهارنامه اختراع به چه صورت می باشد؟
دارد
FAQ
هنگام مواجه با پیغام دریافت کننده ابلاغ الزاما می بایست مقیم ایران باشد.چه اقدامی می بایست کرد؟
دارد
FAQ
برای گرفتن گواهی نامه (ورقه اختراع ) چه اقدامی لازم است ؟
دارد
FAQ
بعد از دریافت پاسخ از مرکز ذی صلاح چه اقدامی باید انجام داد؟
دارد
FAQ
چه زمانی می بایست اظهارنامه تقسیمی ثبت نمود؟
دارد
FAQ
نحوه پرداخت هزینه اظهارنامه طرح صنعتی به چه صورت می باشد؟
دارد
FAQ
از ثبت اظهارنامه پاسخ را چگونه دریافت نماییم و برای چه مدت باید منتظر پاسخ از سوی اداره باشیم؟
دارد
FAQ
مدارک مورد نیاز زمان دریافت اصل گواهینامه اضافه کالا/خدمات/طبقات (بعد از انتشار آگهی دوم)
دارد
FAQ
مدارک مورد نیاز زمان دریافت اصل گواهینامه تغییر علامت (بعد از انتشار آگهی دوم)
دارد
FAQ
بعد از پرداخت هزینه انتشار آگهی و انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت در روزنامه رسمی کشور چه اقدامی می بایست انجام داد؟
دارد
FAQ
نحوه پرداخت هزینه اظهارنامه علائم تجاری به چه صورت میباشد.
دارد
FAQ
جهت دریافت رمز در خصوص اظهارنامه هایی که به صورت اینترنتی ثبت نشده اند، چه اقدامی میبایست انجام داد؟
دارد
FAQ
امکان مشاهده صفحه پرداخت اینترنتی نیست یا امکان ورود به صفحه دریافت کننده ابلاغ ها نمی باشد
دارد
FAQ
جهت دریافت گواهی نامه ثبت علامت می بایست چه اقدامی انجام داد؟
دارد
FAQ
منظور از مجوز (مدارک دال بر فعالیت ) چیست؟
دارد
FAQ
چگونه می توان از تایید نهایی شدن سند توسط سردفتر مطلع گردید؟
دارد
FAQ
ماده 61 اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :