<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

   عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه دفتر تشکیلات و بهبود روشها
FAQ
از چه طریق کارکنان می توانند پیشنهاد خود را به سازمان ارائه دهند؟
دارد
FAQ
پیشنهاد ها در چه محدوده ای قابل طرح در نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد؟
دارد
FAQ
کاربران اولیه سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی در استان تغییر می کنند، چگونه موضوع را بروزرسانی کنیم؟
دارد
FAQ
نام کاربر و رمز عبور در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کار نمی کند؟
دارد
FAQ
در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی چرا لازم است در سیستم تیکت موضوع به درستی انتخاب شود؟
دارد
FAQ
از کجا متوجه بشوم چرا و برای چه کسی وضعیت پست سازمانی به حالت
دارد
FAQ
چرا پست‌های سازمانی در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور و سامانه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی دیده نمی‌شود؟
دارد
FAQ
چرا وقتی می‌خواهم پست‌ها را باتصدی و یا بلوکه کنم با خطای ناشناخته در سامانه رو به رو می‌شوم؟
دارد
FAQ
شرح وظایف واحد را چگونه در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی وارد نماییم؟
دارد
FAQ
آیا سازمان می تواند پست سازمانی جدید ایجاد کند؟
دارد
FAQ
ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستانهای جدید التاسیس چگونه است؟
دارد
FAQ
راه اندازی و افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک و مناطق ثبتی که دارای ساختار تشکیلاتی مصوب هستند به چه صورت می باشد؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :