<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

   عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه دفتر برنامه و بودجه
FAQ
پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 98 چه زمانی پرداخت می گردد ؟
دارد
FAQ
اعتبارات ابلاغی درفصل دوم و هفتم اعم از قراردادهای پشتیبانی و قرارداد اجاره ساختمانهای استیجاری درسال 99 چند درصد افزایش می یابد ؟
دارد
FAQ
جذب نیروهای شرکتی جهت انجام امورسرایداری ، نگهبان و نظافتچی در سالجاری امکان پذیر می باشد ؟
دارد
FAQ
اعتبارات مرتبط با تعمیر و تجهیز استانها از کدام محل قابل تامین اعتبار می باشند ؟
دارد
FAQ
اعتبارات مرتبط با خرید خودرو ، استاندارد سازی اتاق سرور ، دوربین مداربسته، سیستم بایگانی ریلی و اعلام و اطفاء حریق از کدام محل قابل تامین اعتبار می باشند ؟
دارد
FAQ
تامین اعتبار پوشه جهت آرشیو الکترونیک سوابق ثبتی به چه نحوی می باشد ؟
دارد
FAQ
در راستای انجام آرشیو الکترونیکی پرونده¬های ثبتی نحوه تامین و داده آمایی اوراق اسکن شده چگونه می¬باشد؟
دارد
FAQ
اولویت تامین اعتبار پروژه های احداث ساختمان های اداری به چه نحوی می¬باشد؟
دارد
FAQ
برنامه عملیاتی سالانه استانها بر چه مبنا تدوین و چه زمانی ابلاغ خواهد شد؟
دارد
FAQ
در صورت درخواست عملکرد برنامه عملیاتی سالانه از سوی مراجع استانی ذیربط ، تکلیف به چه صورت است؟
دارد
FAQ
آیا استانها در خصوص اجرای قانون جامع کاداستر برنامه ای دارند؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متداول
    
 کليد واژه ها :